Chính sách Bảo mật Thông tin của Markdao Agency

Viết bởi
Ngày đăng
7/27/2023
Chuyên mục

Chào mừng bạn đến với Markdao Agency! Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đảm bảo tính riêng tư trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

  1. Thu thập thông tin cá nhân:Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn tương tác với trang web của chúng tôi, đăng ký dịch vụ, gửi yêu cầu hoặc liên hệ với chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ và thông tin liên quan khác.
  2. Mục đích sử dụng thông tin:Thông tin cá nhân sẽ được sử dụng để cung cấp dịch vụ của chúng tôi, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và giải quyết yêu cầu của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để cải thiện dịch vụ và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn với Markdao Agency.
  3. Bảo mật thông tin:Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp an ninh vật lý và kỹ thuật để ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát hoặc rò rỉ thông tin.
  4. Không chia sẻ thông tin:Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc tuân thủ yêu cầu pháp luật.
  5. Quyền riêng tư của bạn:Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình từ hệ thống của chúng tôi bất cứ lúc nào. Nếu bạn muốn hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi, bạn có thể làm điều đó bằng cách sử dụng các liên kết hủy đăng ký được cung cấp trong các email mà chúng tôi gửi cho bạn.
  6. Sử dụng cookie:Chúng tôi sử dụng cookie và công nghệ tương tự để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt cookie trong trình duyệt của mình nếu muốn.
  7. Thay đổi chính sách bảo mật:Chúng tôi có thể điều chỉnh chính sách bảo mật từ thời gian này đến thời gian khác. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được đăng tải trên trang web của chúng tôi và có hiệu lực ngay lập tức.

Chúng tôi hy vọng rằng Chính sách Bảo mật Thông tin của chúng tôi giúp bạn hiểu rõ cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn và cam kết tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến chính sách bảo mật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

Share

Bạn muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi?

Tìm hiểu dịch vụ tại Markdao

Đọc thêm

We haven't added any new article.