Cấu trúc
icon
Chiều ngang icon: 40px
Chiều cao icon: 40px
Chiều ngang 1 ô gird: 1.7 px
Chiều cao 1 ô gird: 1.2 pxpx
Color Palette
Primary Color
Secondary Color
Dark Grey
#242729
Black
#171717
Pure White
#FFFFFF
Details
This page shows detail
ìnformation about product.
PRODUCTS
Thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Nhật Bản dành riêng cho người Việt
UV BRIGHTENING
FOAM CLEANSER
DOCTOR UVI
WHITENING ESSENCE
crystal whitening
Body Cream
UV BRIGHTENING
FOAM CLEANSER
DOCTOR UVI
WHITENING ESSENCE
crystal whitening
Body Cream
UV BRIGHTENING
FOAM CLEANSER
DOCTOR UVI
WHITENING ESSENCE
crystal whitening
Body Cream
MIFUKI @ 2019
Designer: Phúc Phạm, Phạm Hồng Hân, Dương Thuận Phát
3D AristL: Phúc Phạm
Copy Writter: Phạm Anh Thư
thank you