Background image

Rượu Phương Trang

Làm thế nào để hỗ trợ người dùng tốt hơn trong việc hiểu và chọn loại rượu phù hợp khi mua hàng online?

! DISCLAIMER

Đây là nơi lưu giữ những bản thiết kế demo Markdao được hân hạnh được thử nghiệm cùng nhiều doanh nghiệp khác nhau nhưng vì nhiều lý do đã không trở thành dự án chính thức được.

Dù chỉ là demo nhưng đây cũng là hành trình thú vị nơi Markdao được tìm hiểu một lĩnh vực mới và đặt trọn tâm huyết của mình cho từng thủ thách.

Explore other design in our draft collection