Dịch vụ của markdao

Digital Marketing Agency

scroll down.svgscroll down.svg
web design service

dịch vụ thiết kế website

Markdao cung cấp dịch vụ nghiên cứu người dùng, lên thiết kế và lập trình hoàn chỉnh những website từ kinh tế nhất đến phức tạp nhất về giao diện lẫn tính năng. Ngoài ra Markdao còn cung cấp đầy đũ các dịch vụ về nội dung, lưu trữ và bảo dưỡng website sau khi hoàn tất xây dựng website

seo service

dịch vụ seo

Markdao cung cấp dịch vụ lên chiến lược, viết bài và SEO tổng thể toàn bộ website, dịch vụ SEO cam kết tăng trưởng Traffic, tăng trưởng thứ hạng từ khoá.

social media service

dịch vụ chăm sóc fanpage

Markdao cung cấp dịch vụ chăm sóc Fanpage, nội dung chiến dịch cho thương hiệu bao gồm ý tưởng đến lên nội dung và thiết kế.