Background image

TTC Sugar

Kiến tạo nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và mang lại nguồn năng lượng - dinh dưỡng nguồn gốc tự nhiên, không biến đổi gen

! DISCLAIMER

Đây là nơi lưu giữ những bản thiết kế demo Markdao được hân hạnh được thử nghiệm cùng nhiều doanh nghiệp khác nhau nhưng vì nhiều lý do đã không trở thành dự án chính thức được.

Dù chỉ là demo nhưng đây cũng là hành trình thú vị nơi Markdao được tìm hiểu một lĩnh vực mới và đặt trọn tâm huyết của mình cho từng thủ thách.

Explore other design in our draft collection