KPT Group

Dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ xanh

Câu chuyện về hành trình hướng tới một tương lai của năng lượng tái tạo vì một hành tinh tốt đẹp hơn.

Khách hàng

KPT Group

Ngành

Công nghệ xanh

NĂM hoàn thiện
2022
Dịch vụ
Interaction Design
Development
DISCIPLINES
UX/UI
Content strategy
CMS

KPT là một công ty cung cấp các giải pháp công nghệ xanh (green technology), bao gồm giải pháp xử lý nước, xử lý không khí, giải pháp hóa chất và năng lượng. Với mục tiêu vươn xa hơn hợp tác với nhiều đối tác toàn cầu để cung cấp giải pháp công nghệ xanh trên qui mô lớn, KPT cần một website mới để thể hiện đúng vị thế, năng lực của mình cũng như tầm nhìn và sứ mệnh để có thể tiếp cận với đối tác, khách hàng và nhà đầu tư tiềm năng.

Tham quan Website

Xem website khách hàng

Creative team
No items found.

BÀI TOÁN DÀNH CHO MARKDAO

Làm thế nào để một doanh nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật khô khan có thể kết nối đến trái tim của khách hàng B2B và nhà đầu tư?

Làm thế nào để một doanh nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật khô khan có thể kết nối đến trái tim của khách hàng B2B và nhà đầu tư?

BÀI TOÁN DÀNH CHO MARKDAO

Để tạo ra kết nối sâu sắc và có ý nghĩa với các khách hàng B2B và nhà đầu tư trên nền tảng digital, nếu việc thể hiện rõ năng lực về chuyên môn sẽ mang tính thuyết phục bằng lý trí thì việc thể hiện rõ câu chuyện tầm nhìn sứ mệnh và thông điệp là điểm mấu chốt để chạm tới trái tim của người dùng. Vậy làm thế nào để có thể trình bày thông tin về năng lực kinh nghiệm của KPT rõ ràng, thuyết phục đồng thời giúp người dùng kết nối thương hiệu KPT tốt hơn thông qua các yếu tố thị giác và tương tác là thử thách trong dự án này.

Để tạo ra kết nối sâu sắc và có ý nghĩa với các khách hàng B2B và nhà đầu tư trên nền tảng digital, nếu việc thể hiện rõ năng lực về chuyên môn sẽ mang tính thuyết phục bằng lý trí thì việc thể hiện rõ câu chuyện tầm nhìn sứ mệnh và thông điệp là điểm mấu chốt để chạm tới trái tim của người dùng. Vậy làm thế nào để có thể trình bày thông tin về năng lực kinh nghiệm của KPT rõ ràng, thuyết phục đồng thời giúp người dùng kết nối thương hiệu KPT tốt hơn thông qua các yếu tố thị giác và tương tác là thử thách trong dự án này.

BÀI TOÁN DÀNH CHO MARKDAO

Làm thế nào để một doanh nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật khô khan có thể kết nối đến trái tim của khách hàng B2B và nhà đầu tư?

BÀI TOÁN DÀNH CHO MARKDAO
Creative team
No items found.

Để tạo ra kết nối sâu sắc và có ý nghĩa với các khách hàng B2B và nhà đầu tư trên nền tảng digital, nếu việc thể hiện rõ năng lực về chuyên môn sẽ mang tính thuyết phục bằng lý trí thì việc thể hiện rõ câu chuyện tầm nhìn sứ mệnh và thông điệp là điểm mấu chốt để chạm tới trái tim của người dùng. Vậy làm thế nào để có thể trình bày thông tin về năng lực kinh nghiệm của KPT rõ ràng, thuyết phục đồng thời giúp người dùng kết nối thương hiệu KPT tốt hơn thông qua các yếu tố thị giác và tương tác là thử thách trong dự án này.

BÀI TOÁN DÀNH CHO MARKDAO

Làm thế nào để một doanh nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật khô khan có thể kết nối đến trái tim của khách hàng B2B và nhà đầu tư?

Làm thế nào để một doanh nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật khô khan có thể kết nối đến trái tim của khách hàng B2B và nhà đầu tư?

Creative team
No items found.

PHÁC HỌA Ý TƯỞNG

Truyền tải hình ảnh thương hiệu thông qua các yếu tố thị giác đa dạng

Truyền tải hình ảnh thương hiệu thông qua các yếu tố thị giác đa dạng

PHÁC HỌA Ý TƯỞNG

Markdao chọn cách thể hiện hình ảnh thương hiệu KPT thông qua các yếu tố thị giác đa dạng bao gồm màu sắc, hình ảnh chọn lọc và hình minh họa giúp thể hiện tốt câu chuyện thương hiệu và thông điệp chính về “green technology for the future”

Markdao chọn cách thể hiện hình ảnh thương hiệu KPT thông qua các yếu tố thị giác đa dạng bao gồm màu sắc, hình ảnh chọn lọc và hình minh họa giúp thể hiện tốt câu chuyện thương hiệu và thông điệp chính về “green technology for the future”

PHÁC HỌA Ý TƯỞNG

Truyền tải hình ảnh thương hiệu thông qua các yếu tố thị giác đa dạng

PHÁC HỌA Ý TƯỞNG
Creative team
No items found.

Markdao chọn cách thể hiện hình ảnh thương hiệu KPT thông qua các yếu tố thị giác đa dạng bao gồm màu sắc, hình ảnh chọn lọc và hình minh họa giúp thể hiện tốt câu chuyện thương hiệu và thông điệp chính về “green technology for the future”

PHÁC HỌA Ý TƯỞNG

Truyền tải hình ảnh thương hiệu thông qua các yếu tố thị giác đa dạng

Truyền tải hình ảnh thương hiệu thông qua các yếu tố thị giác đa dạng

Creative team
No items found.

Creative team
No items found.

Creative team
No items found.

ĐỊNH HƯỚNG THIẾT KẾ

Kết hợp tối ưu hóa các tuyến nội dung đa dạng và thiết kế giao diện hiện đại và tươi mới

Kết hợp tối ưu hóa các tuyến nội dung đa dạng và thiết kế giao diện hiện đại và tươi mới

ĐỊNH HƯỚNG THIẾT KẾ

Nhằm giúp người dùng (khách hàng B2B, đối tác và nhà đầu tư) hứng thú khám phá các tuyến nội dung đa dạng về câu chuyện, thông điệp và kiến thức KPT muốn chia sẻ, Markdao tập trung tối ưu hóa content flow - các tuyến nội dung đa dạng cùng với thiết kế giao diện “clean & clear” mang đến cảm giác “refreshing” mà các giải pháp công nghệ xanh KPT muốn tạo ra cho cuộc sống của con người.

Nhằm giúp người dùng (khách hàng B2B, đối tác và nhà đầu tư) hứng thú khám phá các tuyến nội dung đa dạng về câu chuyện, thông điệp và kiến thức KPT muốn chia sẻ, Markdao tập trung tối ưu hóa content flow - các tuyến nội dung đa dạng cùng với thiết kế giao diện “clean & clear” mang đến cảm giác “refreshing” mà các giải pháp công nghệ xanh KPT muốn tạo ra cho cuộc sống của con người.

ĐỊNH HƯỚNG THIẾT KẾ

Kết hợp tối ưu hóa các tuyến nội dung đa dạng và thiết kế giao diện hiện đại và tươi mới

ĐỊNH HƯỚNG THIẾT KẾ
Creative team
No items found.

Nhằm giúp người dùng (khách hàng B2B, đối tác và nhà đầu tư) hứng thú khám phá các tuyến nội dung đa dạng về câu chuyện, thông điệp và kiến thức KPT muốn chia sẻ, Markdao tập trung tối ưu hóa content flow - các tuyến nội dung đa dạng cùng với thiết kế giao diện “clean & clear” mang đến cảm giác “refreshing” mà các giải pháp công nghệ xanh KPT muốn tạo ra cho cuộc sống của con người.

ĐỊNH HƯỚNG THIẾT KẾ

Kết hợp tối ưu hóa các tuyến nội dung đa dạng và thiết kế giao diện hiện đại và tươi mới

Kết hợp tối ưu hóa các tuyến nội dung đa dạng và thiết kế giao diện hiện đại và tươi mới

Creative team
No items found.

Khám phá các dự án khác