Si Cafe - Lắng nghe bản giao hưởng cuộc sống

Một thương hiệu cà phê mới tạo ra sự khác biệt bằng cảm xúc thăng hoa trong từng hạt cà phê tựa như những nốt nhạc

Khách hàng

Si Cafe

Ngành

Cà phê

NĂM hoàn thiện
2022
Dịch vụ
Interaction Design
Development
DISCIPLINES
UX/UI
Content strategy
CMS

Si Cafe là một thương hiệu cà phê mới với sứ mệnh “Làm say đắm thế giới với cà phê Robusta Việt Nam hảo hạng đồng thời tạo ra giá trị cho những người trồng cà phê Việt Nam”. Xây dựng website Si Cafe là một trong những bước đầu tiên giúp Si Cafe mang câu chuyện của mình ra thế giới. Không chỉ mong muốn mang đến hạt cà phê chất lượng cao from farm to cup, Si Cafe còn mong muốn được lan tỏa cảm xúc trải nghiệm những tinh hoa trong hạt cà phê như những bản giao hưởng thăng trầm trong cuộc sống.

Tham quan Website

VIEW

Xem website khách hàng

Creative team
No items found.

Bài toán dành cho Markdao

Truyền tải thông điệp “Bản giao hưởng cuộc sống”

Truyền tải thông điệp “Bản giao hưởng cuộc sống”

Bài toán dành cho Markdao

Khởi nguồn từ niềm tin mỗi giây phút bên cạnh tách cà phê đều là khoảng thời gian tận hưởng trọn vẹn những hương vị và thanh âm của cuộc sống, Si Cafe mong muốn lan tỏa âm thanh tươi đẹp của cuộc sống qua từng hạt cà phê đến với khách hàng. Điều này được thể hiện trên nhận diện thương hiệu đặc biệt với hình ảnh sóng âm mới lạ thể hiện sự uyển chuyển của dòng nhạc du dương, những luống cà phê nhấp nhô, và địa hình cao nguyên đặc thù. Bài toán dành cho Markdao là tiếp tục phát triển nhận dạng thương hiệu  và câu chuyện độc đáo của Si Cafe trên môi trường digital.

Khởi nguồn từ niềm tin mỗi giây phút bên cạnh tách cà phê đều là khoảng thời gian tận hưởng trọn vẹn những hương vị và thanh âm của cuộc sống, Si Cafe mong muốn lan tỏa âm thanh tươi đẹp của cuộc sống qua từng hạt cà phê đến với khách hàng. Điều này được thể hiện trên nhận diện thương hiệu đặc biệt với hình ảnh sóng âm mới lạ thể hiện sự uyển chuyển của dòng nhạc du dương, những luống cà phê nhấp nhô, và địa hình cao nguyên đặc thù. Bài toán dành cho Markdao là tiếp tục phát triển nhận dạng thương hiệu  và câu chuyện độc đáo của Si Cafe trên môi trường digital.

Bài toán dành cho Markdao

Truyền tải thông điệp “Bản giao hưởng cuộc sống”

Bài toán dành cho Markdao
Creative team
No items found.

Khởi nguồn từ niềm tin mỗi giây phút bên cạnh tách cà phê đều là khoảng thời gian tận hưởng trọn vẹn những hương vị và thanh âm của cuộc sống, Si Cafe mong muốn lan tỏa âm thanh tươi đẹp của cuộc sống qua từng hạt cà phê đến với khách hàng. Điều này được thể hiện trên nhận diện thương hiệu đặc biệt với hình ảnh sóng âm mới lạ thể hiện sự uyển chuyển của dòng nhạc du dương, những luống cà phê nhấp nhô, và địa hình cao nguyên đặc thù. Bài toán dành cho Markdao là tiếp tục phát triển nhận dạng thương hiệu  và câu chuyện độc đáo của Si Cafe trên môi trường digital.

Bài toán dành cho Markdao

Truyền tải thông điệp “Bản giao hưởng cuộc sống”

Truyền tải thông điệp “Bản giao hưởng cuộc sống”

Creative team
No items found.

Phác họa ý tưởng

Phác triển hình ảnh thương hiệu Si Cafe trên website thông qua sự kết hợp cân bằng giữa hình ảnh, màu sắc và đường nét sóng âm

Phác triển hình ảnh thương hiệu Si Cafe trên website thông qua sự kết hợp cân bằng giữa hình ảnh, màu sắc và đường nét sóng âm

Phác họa ý tưởng

Si Cafe tin rằng không có cà phê tốt nhất, chỉ có cà phê phù hợp nhất khi đạt được độ “cân bằng” giữa các vị. Logo Si Cafe cũng từ ý nghĩa “cân bằng”. Vì vậy, “cân bằng” là một trong những tiêu chí quan trọng trong việc chọn lựa hình ảnh, màu sắc và các yếu tố thiết kế.

Si Cafe tin rằng không có cà phê tốt nhất, chỉ có cà phê phù hợp nhất khi đạt được độ “cân bằng” giữa các vị. Logo Si Cafe cũng từ ý nghĩa “cân bằng”. Vì vậy, “cân bằng” là một trong những tiêu chí quan trọng trong việc chọn lựa hình ảnh, màu sắc và các yếu tố thiết kế.

Phác họa ý tưởng

Phác triển hình ảnh thương hiệu Si Cafe trên website thông qua sự kết hợp cân bằng giữa hình ảnh, màu sắc và đường nét sóng âm

Phác họa ý tưởng
Creative team
No items found.

Si Cafe tin rằng không có cà phê tốt nhất, chỉ có cà phê phù hợp nhất khi đạt được độ “cân bằng” giữa các vị. Logo Si Cafe cũng từ ý nghĩa “cân bằng”. Vì vậy, “cân bằng” là một trong những tiêu chí quan trọng trong việc chọn lựa hình ảnh, màu sắc và các yếu tố thiết kế.

Phác họa ý tưởng

Phác triển hình ảnh thương hiệu Si Cafe trên website thông qua sự kết hợp cân bằng giữa hình ảnh, màu sắc và đường nét sóng âm

Phác triển hình ảnh thương hiệu Si Cafe trên website thông qua sự kết hợp cân bằng giữa hình ảnh, màu sắc và đường nét sóng âm

Creative team
No items found.

Định hướng thiết kế

Thiết kế vừa làm nổi bật nhận diện thương hiệu của Si Cafe vừa tạo ra các tính năng hữu ích giúp người dùng khám phá nội dung hữu ích liên quan đến cà phê.

Thiết kế vừa làm nổi bật nhận diện thương hiệu của Si Cafe vừa tạo ra các tính năng hữu ích giúp người dùng khám phá nội dung hữu ích liên quan đến cà phê.

Định hướng thiết kế

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ về nhận diện thương hiệu, website còn tập trung tạo ra các tính năng hữu ích Si Cafe có thể thoải mái sáng tạo nội dung, khẳng định vị thế chuyên môn sâu trong lĩnh vực cà phê, và giúp người dùng hứng thú khám phá nội dung một cách dễ dàng trên website.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ về nhận diện thương hiệu, website còn tập trung tạo ra các tính năng hữu ích Si Cafe có thể thoải mái sáng tạo nội dung, khẳng định vị thế chuyên môn sâu trong lĩnh vực cà phê, và giúp người dùng hứng thú khám phá nội dung một cách dễ dàng trên website.

Định hướng thiết kế

Thiết kế vừa làm nổi bật nhận diện thương hiệu của Si Cafe vừa tạo ra các tính năng hữu ích giúp người dùng khám phá nội dung hữu ích liên quan đến cà phê.

Định hướng thiết kế
Creative team
No items found.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ về nhận diện thương hiệu, website còn tập trung tạo ra các tính năng hữu ích Si Cafe có thể thoải mái sáng tạo nội dung, khẳng định vị thế chuyên môn sâu trong lĩnh vực cà phê, và giúp người dùng hứng thú khám phá nội dung một cách dễ dàng trên website.

Định hướng thiết kế

Thiết kế vừa làm nổi bật nhận diện thương hiệu của Si Cafe vừa tạo ra các tính năng hữu ích giúp người dùng khám phá nội dung hữu ích liên quan đến cà phê.

Thiết kế vừa làm nổi bật nhận diện thương hiệu của Si Cafe vừa tạo ra các tính năng hữu ích giúp người dùng khám phá nội dung hữu ích liên quan đến cà phê.

Creative team
No items found.

Creative team
No items found.

Khám phá các dự án khác