Toyota Financal Services - Đưa sản phẩm tài chính mới “Vay Balloon” trở nên gần gũi với mọi nhà

Làm thế nào để đơn giản hóa bài toán tài chính phức tạp thành những câu chuyện thú vị và gần gũi với đời sống hàng ngày?

Khách hàng

Toyota Financial Services

Ngành

Tài chính

NĂM hoàn thiện
2022
Dịch vụ
Interaction Design
Website - Well Inspired
DISCIPLINES
UX/UI
Content strategy
CMS

Công ty tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) là công ty chuyên cung cấp các sản phẩm tài chính cho khách hàng vay mua xe ô tô. Với sản phẩm mới “Vay Balloon”, TFSVN mong muốn giúp người mua xe ô tô trả góp nhẹ nhàng hơn hàng tháng và dễ dàng đổi xe hoặc nâng cấp xe vào kỳ cuối, so với các khoản vay truyền thống trước đây. Cùng với TFSVN, Markdao đã lên ý tưởng thiết kế landing page với mục đích giúp truyền tải thông điệp của giải pháp “Vay Balloon” một cách dễ hiểu và gần gũi nhất đến với khách hàng của Toyota, từ trung đến cao cấp, từ cá nhân đến doanh nghiệp. Website đã được thực hiện trong thời gian khá gấp rút và hoàn thiện vào đúng thời điểm TFSVN cần “launch” sản phẩm này trên thị trường.

Tham quan Website

VIEW

Xem website khách hàng

Creative team
No items found.

bài toán dành cho markdao

Làm thế nào để một sản phẩm tài chính hoàn toàn mới trở nên dễ hiểu và gần gũi với người dùng?

Làm thế nào để một sản phẩm tài chính hoàn toàn mới trở nên dễ hiểu và gần gũi với người dùng?

bài toán dành cho markdao

“Vay Balloon” là một giải pháp tài chính cho vay mua xe ô tô hoàn toàn mới, với các chu kỳ thanh toán đặc biệt giúp cho người dùng trả góp nhẹ nhàng hơn mỗi tháng và đổi xe hoặc nâng cấp xe dễ dàng hơn.Thử thách trong dự án này là làm thế nào để đơn giản hóa giải pháp tài chính “Vay Balloon”, từ đó giúp người dùng hiểu được ngay lợi ích mà nó mang lại.

“Vay Balloon” là một giải pháp tài chính cho vay mua xe ô tô hoàn toàn mới, với các chu kỳ thanh toán đặc biệt giúp cho người dùng trả góp nhẹ nhàng hơn mỗi tháng và đổi xe hoặc nâng cấp xe dễ dàng hơn.Thử thách trong dự án này là làm thế nào để đơn giản hóa giải pháp tài chính “Vay Balloon”, từ đó giúp người dùng hiểu được ngay lợi ích mà nó mang lại.

bài toán dành cho markdao

Làm thế nào để một sản phẩm tài chính hoàn toàn mới trở nên dễ hiểu và gần gũi với người dùng?

bài toán dành cho markdao
Creative team
No items found.

“Vay Balloon” là một giải pháp tài chính cho vay mua xe ô tô hoàn toàn mới, với các chu kỳ thanh toán đặc biệt giúp cho người dùng trả góp nhẹ nhàng hơn mỗi tháng và đổi xe hoặc nâng cấp xe dễ dàng hơn.Thử thách trong dự án này là làm thế nào để đơn giản hóa giải pháp tài chính “Vay Balloon”, từ đó giúp người dùng hiểu được ngay lợi ích mà nó mang lại.

bài toán dành cho markdao

Làm thế nào để một sản phẩm tài chính hoàn toàn mới trở nên dễ hiểu và gần gũi với người dùng?

Làm thế nào để một sản phẩm tài chính hoàn toàn mới trở nên dễ hiểu và gần gũi với người dùng?

Creative team
No items found.

PHÁC HỌA Ý TƯỞNG

Truyền tải thông điệp bằng storytelling và thế giới manga

Truyền tải thông điệp bằng storytelling và thế giới manga

PHÁC HỌA Ý TƯỞNG

Với mục đích đơn giản hóa bài toán tài chính phức tạp thành những câu chuyện gần gũi trong đời sống hàng ngày, Markdao mong muốn phát triển câu chuyện manga thành những biểu đồ sống động giúp diễn đạt thông điệp của “Vay Balloon”. Ngoài ra, chúng tôi cũng ưu tiên cá nhân hóa trải nghiệm của người dùng bằng cách giúp người dùng tạo ra kế hoạch tài chính cá nhân cho nhu cầu của riêng mình.

Với mục đích đơn giản hóa bài toán tài chính phức tạp thành những câu chuyện gần gũi trong đời sống hàng ngày, Markdao mong muốn phát triển câu chuyện manga thành những biểu đồ sống động giúp diễn đạt thông điệp của “Vay Balloon”. Ngoài ra, chúng tôi cũng ưu tiên cá nhân hóa trải nghiệm của người dùng bằng cách giúp người dùng tạo ra kế hoạch tài chính cá nhân cho nhu cầu của riêng mình.

PHÁC HỌA Ý TƯỞNG

Truyền tải thông điệp bằng storytelling và thế giới manga

PHÁC HỌA Ý TƯỞNG
Creative team
No items found.

Với mục đích đơn giản hóa bài toán tài chính phức tạp thành những câu chuyện gần gũi trong đời sống hàng ngày, Markdao mong muốn phát triển câu chuyện manga thành những biểu đồ sống động giúp diễn đạt thông điệp của “Vay Balloon”. Ngoài ra, chúng tôi cũng ưu tiên cá nhân hóa trải nghiệm của người dùng bằng cách giúp người dùng tạo ra kế hoạch tài chính cá nhân cho nhu cầu của riêng mình.

PHÁC HỌA Ý TƯỞNG

Truyền tải thông điệp bằng storytelling và thế giới manga

Truyền tải thông điệp bằng storytelling và thế giới manga

Creative team
No items found.

Creative team
No items found.

định hướng thiết kế

Từng bước mang thế giới manga và môi trường tương tác sống động lên không gian digital

Từng bước mang thế giới manga và môi trường tương tác sống động lên không gian digital

định hướng thiết kế

Tận dụng key visual là các câu chuyện manga từ TFSVN, kết hợp với sức mạnh của UX UI, Markdao đã biến các câu chuyện ấy trở nên sống động hơn trên môi trường internet và giúp người dùng có thể tương tác và thiết kế bài toán giải pháp tài chính cho nhu cầu của mình. Ngoài ra, với nhu cầu cần có một landing page nhanh chóng trong thời gian khá gấp để kịp thời điểm “launch” sản phẩm từ TFSVN, đội ngũ Markdao đã phối hợp chặt chẽ với team Marketing của TFSVN để đảm bảo ý tưởng được vạch ra rõ ràng và đúng hướng mà khách hàng mong muốn từ đầu đến cuối dự án.

Tận dụng key visual là các câu chuyện manga từ TFSVN, kết hợp với sức mạnh của UX UI, Markdao đã biến các câu chuyện ấy trở nên sống động hơn trên môi trường internet và giúp người dùng có thể tương tác và thiết kế bài toán giải pháp tài chính cho nhu cầu của mình. Ngoài ra, với nhu cầu cần có một landing page nhanh chóng trong thời gian khá gấp để kịp thời điểm “launch” sản phẩm từ TFSVN, đội ngũ Markdao đã phối hợp chặt chẽ với team Marketing của TFSVN để đảm bảo ý tưởng được vạch ra rõ ràng và đúng hướng mà khách hàng mong muốn từ đầu đến cuối dự án.

định hướng thiết kế

Từng bước mang thế giới manga và môi trường tương tác sống động lên không gian digital

định hướng thiết kế
Creative team
No items found.

Tận dụng key visual là các câu chuyện manga từ TFSVN, kết hợp với sức mạnh của UX UI, Markdao đã biến các câu chuyện ấy trở nên sống động hơn trên môi trường internet và giúp người dùng có thể tương tác và thiết kế bài toán giải pháp tài chính cho nhu cầu của mình. Ngoài ra, với nhu cầu cần có một landing page nhanh chóng trong thời gian khá gấp để kịp thời điểm “launch” sản phẩm từ TFSVN, đội ngũ Markdao đã phối hợp chặt chẽ với team Marketing của TFSVN để đảm bảo ý tưởng được vạch ra rõ ràng và đúng hướng mà khách hàng mong muốn từ đầu đến cuối dự án.

định hướng thiết kế

Từng bước mang thế giới manga và môi trường tương tác sống động lên không gian digital

Từng bước mang thế giới manga và môi trường tương tác sống động lên không gian digital

Creative team
No items found.

Creative team
No items found.

Khám phá các dự án khác