Inspire Schools

Hệ thống trường Khai Nguyên

Inspire Schools - Trường Khai Nguyên là hệ thống Trường Tư thục khởi nguồn từ TP.HCM, áp dụng mô hình Giáo Dục Khai Phóng nhằm góp phần đánh thức tiềm năng của mỗi học sinh, giúp các em đạt được nhiều thành tựu trong tương lai.

Khách hàng

Inspire Schools

Ngành

Giáo dục

NĂM hoàn thiện
2021
Dịch vụ
SEO
DISCIPLINES
SEO on-page
Content marketing
Link building
Evaluation & report

Chương trình giáo dục tại ISP Schools giúp trẻ phát triển toàn diện về trí tuệ, nhân cách và thể chất, đồng thời đáp ứng đủ yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào Tạo. Top 3 điểm nổi bật của ISP Schools chính là: Phương pháp học tập chủ động, tích cực; chương trình học chú trọng các môn Khoa học – Công nghệ – Kỹ thuật, và chất lượng đội ngũ giáo viên. Để lan tỏa thương hiệu của Trường đến phụ huynh, cũng như chia sẻ, gửi gắm thông điệp nuôi dưỡng những mầm non tương lai một cách tốt nhất, ISP cần tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua công cụ tìm kiếm nhiều hơn.

Tham quan Website

Xem website khách hàng

Thách thức

Thực hiện chiến dịch SEO cho ngành giáo dục cần đáp ứng các yêu cầu gì?

Thực hiện chiến dịch SEO cho ngành giáo dục cần đáp ứng các yêu cầu gì?

Thách thức

MỤC ĐÍCH:

- Tăng lượng traffic cho 2 website của ISP School

- Tăng tỷ lệ chuyển đổi (conversion rate)

YÊU CẦU:

- Không được phá vỡ cấu trúc website và content đang có sẵn

- Tuân thủ tuyệt đối về cách dùng từ ngữ theo hướng dẫn của ISP và không được dính taboo

- Bài viết bám sát theo tài liệu ISP cung cấp. Những bài có liên quan đến khoa học chứng minh, số liệu, tổ chức công nhận về một sự vật, sự việc nào đó,... cần phải trích rõ nguồn chính thống, có sự chứng nhận của các chuyên gia có học hàm học vị, các tổ chức nghiên cứu, các đơn vị cơ quan nhà nước

MỤC ĐÍCH:

- Tăng lượng traffic cho 2 website của ISP School

- Tăng tỷ lệ chuyển đổi (conversion rate)

YÊU CẦU:

- Không được phá vỡ cấu trúc website và content đang có sẵn

- Tuân thủ tuyệt đối về cách dùng từ ngữ theo hướng dẫn của ISP và không được dính taboo

- Bài viết bám sát theo tài liệu ISP cung cấp. Những bài có liên quan đến khoa học chứng minh, số liệu, tổ chức công nhận về một sự vật, sự việc nào đó,... cần phải trích rõ nguồn chính thống, có sự chứng nhận của các chuyên gia có học hàm học vị, các tổ chức nghiên cứu, các đơn vị cơ quan nhà nước

Thách thức

Thực hiện chiến dịch SEO cho ngành giáo dục cần đáp ứng các yêu cầu gì?

Thách thức
Creative team
No items found.

MỤC ĐÍCH:

- Tăng lượng traffic cho 2 website của ISP School

- Tăng tỷ lệ chuyển đổi (conversion rate)

YÊU CẦU:

- Không được phá vỡ cấu trúc website và content đang có sẵn

- Tuân thủ tuyệt đối về cách dùng từ ngữ theo hướng dẫn của ISP và không được dính taboo

- Bài viết bám sát theo tài liệu ISP cung cấp. Những bài có liên quan đến khoa học chứng minh, số liệu, tổ chức công nhận về một sự vật, sự việc nào đó,... cần phải trích rõ nguồn chính thống, có sự chứng nhận của các chuyên gia có học hàm học vị, các tổ chức nghiên cứu, các đơn vị cơ quan nhà nước

Thách thức

Thực hiện chiến dịch SEO cho ngành giáo dục cần đáp ứng các yêu cầu gì?

Thực hiện chiến dịch SEO cho ngành giáo dục cần đáp ứng các yêu cầu gì?

Đánh giá website

Website ISP tốt nhưng đã đủ để đáp ứng yêu cầu cần có cho một trang web chuẩn SEO chưa?

Website ISP tốt nhưng đã đủ để đáp ứng yêu cầu cần có cho một trang web chuẩn SEO chưa?

Đánh giá website

- On-page: Website có mạch nội dung tốt, giàu thông tin, nhưng chưa thực sự tối ưu các yếu tố On-page (Title, Meta description, Headings, Microformat, Schema,...). Hình ảnh, video có dung lượng rất cao và số lượng lớn, làm cho tốc độ load trang chậm.

- Off-page: Backlink rất ít, chỉ có 3 từ khoá về brand vào top 10.

- Bài viết: Nội dung các bài viết khá giống nhau. Trong bài không có hình ảnh minh họa, nội dung khá ngắn (150 từ) và chưa có heading.

- On-page: Website có mạch nội dung tốt, giàu thông tin, nhưng chưa thực sự tối ưu các yếu tố On-page (Title, Meta description, Headings, Microformat, Schema,...). Hình ảnh, video có dung lượng rất cao và số lượng lớn, làm cho tốc độ load trang chậm.

- Off-page: Backlink rất ít, chỉ có 3 từ khoá về brand vào top 10.

- Bài viết: Nội dung các bài viết khá giống nhau. Trong bài không có hình ảnh minh họa, nội dung khá ngắn (150 từ) và chưa có heading.

Đánh giá website

Website ISP tốt nhưng đã đủ để đáp ứng yêu cầu cần có cho một trang web chuẩn SEO chưa?

Đánh giá website
Creative team
No items found.

- On-page: Website có mạch nội dung tốt, giàu thông tin, nhưng chưa thực sự tối ưu các yếu tố On-page (Title, Meta description, Headings, Microformat, Schema,...). Hình ảnh, video có dung lượng rất cao và số lượng lớn, làm cho tốc độ load trang chậm.

- Off-page: Backlink rất ít, chỉ có 3 từ khoá về brand vào top 10.

- Bài viết: Nội dung các bài viết khá giống nhau. Trong bài không có hình ảnh minh họa, nội dung khá ngắn (150 từ) và chưa có heading.

Đánh giá website

Website ISP tốt nhưng đã đủ để đáp ứng yêu cầu cần có cho một trang web chuẩn SEO chưa?

Website ISP tốt nhưng đã đủ để đáp ứng yêu cầu cần có cho một trang web chuẩn SEO chưa?

Creative team
No items found.

Thiết kế chiến lược

Chiến lược SEO cho ISP

Chiến lược SEO cho ISP

Thiết kế chiến lược

1. GIAI ĐOẠN 1:

- Lập đội ngũ chuyên viết về chủ đề Giáo dục.

- Phân chia từ khóa & lên kế hoạch định hướng nội dung theo từng tháng để đảm bảo thông tin được truyền tải đủ và đúng nhu cầu của người dùng khi tìm kiếm từ khoá.

- Tạo vòng tròn bảo vệ mainsite bằng các site vệ tinh dưới dạng cổng thông tin giáo dục.

- Bổ sung heading và từ khoá khéo léo cho từng trang để tránh phá vỡ cấu trúc ban đầu.

2. GIAI ĐOẠN 2:

- Bố trí hệ thống và rải backlink theo số lượng tăng dần, tránh việc thuật toán của Google "điều tra" sự phát triển nhanh bất thường của website.

- Kiểm tra chuyên sâu hơn về kỹ thuật bằng Google Webmaster Tool để xử lý nhanh các vấn đề trên website (nếu có).

- Cải thiện nội dung phù hợp với ngành giáo dục theo feedback của ISP; viết bài báo chèn từ khoá và lên định hướng nội dung cho site vệ tinh.

3. GIAI ĐOẠN 3:

- Phủ đều bài viết trên các website có UR, DA cao và social network để tăng referring domain uy tín và độ nhận diện thương hiệu.

- Viết bài viết chuẩn SEO, đúng insight người dùng để đưa từ khóa vào top 10.

- Cải thiện CTA qua từng giai đoạn để tăng conversion.

1. GIAI ĐOẠN 1:

- Lập đội ngũ chuyên viết về chủ đề Giáo dục.

- Phân chia từ khóa & lên kế hoạch định hướng nội dung theo từng tháng để đảm bảo thông tin được truyền tải đủ và đúng nhu cầu của người dùng khi tìm kiếm từ khoá.

- Tạo vòng tròn bảo vệ mainsite bằng các site vệ tinh dưới dạng cổng thông tin giáo dục.

- Bổ sung heading và từ khoá khéo léo cho từng trang để tránh phá vỡ cấu trúc ban đầu.

2. GIAI ĐOẠN 2:

- Bố trí hệ thống và rải backlink theo số lượng tăng dần, tránh việc thuật toán của Google "điều tra" sự phát triển nhanh bất thường của website.

- Kiểm tra chuyên sâu hơn về kỹ thuật bằng Google Webmaster Tool để xử lý nhanh các vấn đề trên website (nếu có).

- Cải thiện nội dung phù hợp với ngành giáo dục theo feedback của ISP; viết bài báo chèn từ khoá và lên định hướng nội dung cho site vệ tinh.

3. GIAI ĐOẠN 3:

- Phủ đều bài viết trên các website có UR, DA cao và social network để tăng referring domain uy tín và độ nhận diện thương hiệu.

- Viết bài viết chuẩn SEO, đúng insight người dùng để đưa từ khóa vào top 10.

- Cải thiện CTA qua từng giai đoạn để tăng conversion.

Thiết kế chiến lược

Chiến lược SEO cho ISP

Thiết kế chiến lược
Creative team
No items found.

1. GIAI ĐOẠN 1:

- Lập đội ngũ chuyên viết về chủ đề Giáo dục.

- Phân chia từ khóa & lên kế hoạch định hướng nội dung theo từng tháng để đảm bảo thông tin được truyền tải đủ và đúng nhu cầu của người dùng khi tìm kiếm từ khoá.

- Tạo vòng tròn bảo vệ mainsite bằng các site vệ tinh dưới dạng cổng thông tin giáo dục.

- Bổ sung heading và từ khoá khéo léo cho từng trang để tránh phá vỡ cấu trúc ban đầu.

2. GIAI ĐOẠN 2:

- Bố trí hệ thống và rải backlink theo số lượng tăng dần, tránh việc thuật toán của Google "điều tra" sự phát triển nhanh bất thường của website.

- Kiểm tra chuyên sâu hơn về kỹ thuật bằng Google Webmaster Tool để xử lý nhanh các vấn đề trên website (nếu có).

- Cải thiện nội dung phù hợp với ngành giáo dục theo feedback của ISP; viết bài báo chèn từ khoá và lên định hướng nội dung cho site vệ tinh.

3. GIAI ĐOẠN 3:

- Phủ đều bài viết trên các website có UR, DA cao và social network để tăng referring domain uy tín và độ nhận diện thương hiệu.

- Viết bài viết chuẩn SEO, đúng insight người dùng để đưa từ khóa vào top 10.

- Cải thiện CTA qua từng giai đoạn để tăng conversion.

Thiết kế chiến lược

Chiến lược SEO cho ISP

Chiến lược SEO cho ISP

Kết quả của dự án

Không chỉ từ khóa, các yếu tố khác trên website cũng có sự chuyển biến tích cực

Không chỉ từ khóa, các yếu tố khác trên website cũng có sự chuyển biến tích cực

Kết quả của dự án

Sau dự án, số backlink đã index của website ISP tăng hơn 1,8K backlink. Với nỗ lực cải thiện On-page và tăng dần đều tần suất đi link, số từ khoá on top 10 trên website sau dự án tăng hơn 118 từ khoá, DR có sự tăng nhẹ.

Sau dự án, số backlink đã index của website ISP tăng hơn 1,8K backlink. Với nỗ lực cải thiện On-page và tăng dần đều tần suất đi link, số từ khoá on top 10 trên website sau dự án tăng hơn 118 từ khoá, DR có sự tăng nhẹ.

Kết quả của dự án

Không chỉ từ khóa, các yếu tố khác trên website cũng có sự chuyển biến tích cực

Kết quả của dự án
Creative team
No items found.

Sau dự án, số backlink đã index của website ISP tăng hơn 1,8K backlink. Với nỗ lực cải thiện On-page và tăng dần đều tần suất đi link, số từ khoá on top 10 trên website sau dự án tăng hơn 118 từ khoá, DR có sự tăng nhẹ.

Kết quả của dự án

Không chỉ từ khóa, các yếu tố khác trên website cũng có sự chuyển biến tích cực

Không chỉ từ khóa, các yếu tố khác trên website cũng có sự chuyển biến tích cực

Creative team
No items found.

Creative team
No items found.

Creative team
Front-end Developer
Huyen Dang
UX Design
Phuong Hoang
UI Design
Phuong Hoang
Art Direction
Quan Duong

Khám phá các dự án khác