Inspire Schools

Hệ thống trường Khai Nguyên

Inspire Schools - Trường Khai Nguyên là hệ thống Trường Tư thục khởi nguồn từ TP.HCM, áp dụng mô hình Giáo Dục Khai Phóng nhằm góp phần đánh thức toàn diện tiềm năng học sinh để thực hiện những thành tựu bản thân một cách thực tế.

Khách hàng

Inspire Schools

Ngành

Education

ngày hoàn thiện

Dịch vụ

Development

SEO Service

Interaction Design

Dịch vụ

4. Lập kế hoạch và tư vấn cho khách

3. NO-CODE DEVELOPMENT

2. WEB/MOBILE APPLICATION

WORDPRESS DEVELOPMENT

6. Đánh giá và Báo cáo

5. Search Engine Strategy & Consultancy

4. Link building

3. SEO On-page

2. Content Marketing

Local SEO

Development

User Interface Design

User Experience Design

Project Research

Chương trình giáo dục tại ISP Schools giúp trẻ phát triển toàn diện về trí tuệ, nhân cách, thể chất và đáp ứng đủ yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào Tạo. Top 3 điểm nổi bật của ISP Schools chính là: Phương pháp học tập chủ động – tích cực, chương trình học chú trọng các môn Khoa học – Công nghệ – Kỹ thuật và chất lượng đội ngũ giáo viên. Để lan tỏa thương hiệu Trường Tư thục chất lượng cao khởi nguồn từ TP.HCM đến phụ huynh, cũng như chia sẻ, gửi gắm thông điệp nuôi dưỡng những mầm non tương lai một cách tốt nhất, ISP cần tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua search engine nhiều hơn.

Xem website khách hàng

Thách thức

Thực hiện chiến dịch SEO cho ngành giáo dục có khác biệt gì so với ngành nghề khác?

Thực hiện chiến dịch SEO cho ngành giáo dục có khác biệt gì so với ngành nghề khác?

Thách thức

MỤC ĐÍCH:

- Tăng lượng traffic cho 2 website ISP School

- Tăng conversion rate

YÊU CẦU:

- Không được phá vỡ cấu trúc website và content đang có sẵn

- Tuân thủ tuyệt đối về cách dùng từ ngữ theo hướng dẫn của ISP và không được dính taboo

- Bài viết bám sát theo tài liệu ISP cung cấp. Những bài có liên quan đến khoa học chứng minh, số liệu, tổ chức công nhận về một sự vật, sự việc nào đó,... cần phải trích rõ nguồn chính thống, bao gồm các chuyên gia có học hàm học vị, các tổ chức nghiên cứu, các đơn vị cơ quan nhà nước

MỤC ĐÍCH:

- Tăng lượng traffic cho 2 website ISP School

- Tăng conversion rate

YÊU CẦU:

- Không được phá vỡ cấu trúc website và content đang có sẵn

- Tuân thủ tuyệt đối về cách dùng từ ngữ theo hướng dẫn của ISP và không được dính taboo

- Bài viết bám sát theo tài liệu ISP cung cấp. Những bài có liên quan đến khoa học chứng minh, số liệu, tổ chức công nhận về một sự vật, sự việc nào đó,... cần phải trích rõ nguồn chính thống, bao gồm các chuyên gia có học hàm học vị, các tổ chức nghiên cứu, các đơn vị cơ quan nhà nước

Thách thức

Thực hiện chiến dịch SEO cho ngành giáo dục có khác biệt gì so với ngành nghề khác?

Thách thức
Creative team
No items found.

MỤC ĐÍCH:

- Tăng lượng traffic cho 2 website ISP School

- Tăng conversion rate

YÊU CẦU:

- Không được phá vỡ cấu trúc website và content đang có sẵn

- Tuân thủ tuyệt đối về cách dùng từ ngữ theo hướng dẫn của ISP và không được dính taboo

- Bài viết bám sát theo tài liệu ISP cung cấp. Những bài có liên quan đến khoa học chứng minh, số liệu, tổ chức công nhận về một sự vật, sự việc nào đó,... cần phải trích rõ nguồn chính thống, bao gồm các chuyên gia có học hàm học vị, các tổ chức nghiên cứu, các đơn vị cơ quan nhà nước

Thực hiện chiến dịch SEO cho ngành giáo dục có khác biệt gì so với ngành nghề khác?

Thực hiện chiến dịch SEO cho ngành giáo dục có khác biệt gì so với ngành nghề khác?

Đánh giá website

Website ISP tốt nhưng đã đủ để đáp ứng yêu cầu cần có cho một trang web chuẩn SEO chưa?

Website ISP tốt nhưng đã đủ để đáp ứng yêu cầu cần có cho một trang web chuẩn SEO chưa?

Đánh giá website

- On-page: Website có mạch nội dung tốt, giàu thông tin, nhưng chưa thực sự tối ưu các yếu tố On-page (Title, Meta description, Headings, Microformat, Schema,...). Hình ảnh, clip có dung lượng rất cao và số lượng lớn -> tốc độ load trang chậm.

- Off-page: Backlink rất ít, chỉ có 3 từ khoá về brand on top 10.

- Articles: Nội dung các bài y như nhau. Trong bài không có hình, nội dung chỉ khoảng 150 từ, không có heading.

- On-page: Website có mạch nội dung tốt, giàu thông tin, nhưng chưa thực sự tối ưu các yếu tố On-page (Title, Meta description, Headings, Microformat, Schema,...). Hình ảnh, clip có dung lượng rất cao và số lượng lớn -> tốc độ load trang chậm.

- Off-page: Backlink rất ít, chỉ có 3 từ khoá về brand on top 10.

- Articles: Nội dung các bài y như nhau. Trong bài không có hình, nội dung chỉ khoảng 150 từ, không có heading.

Đánh giá website

Website ISP tốt nhưng đã đủ để đáp ứng yêu cầu cần có cho một trang web chuẩn SEO chưa?

Đánh giá website
Creative team
No items found.

- On-page: Website có mạch nội dung tốt, giàu thông tin, nhưng chưa thực sự tối ưu các yếu tố On-page (Title, Meta description, Headings, Microformat, Schema,...). Hình ảnh, clip có dung lượng rất cao và số lượng lớn -> tốc độ load trang chậm.

- Off-page: Backlink rất ít, chỉ có 3 từ khoá về brand on top 10.

- Articles: Nội dung các bài y như nhau. Trong bài không có hình, nội dung chỉ khoảng 150 từ, không có heading.

Website ISP tốt nhưng đã đủ để đáp ứng yêu cầu cần có cho một trang web chuẩn SEO chưa?

Website ISP tốt nhưng đã đủ để đáp ứng yêu cầu cần có cho một trang web chuẩn SEO chưa?

Creative team
No items found.

Thiết kế chiến lược

Chiến lược tối ưu SEO cho ISP

Chiến lược tối ưu SEO cho ISP

Thiết kế chiến lược

1. Giai đoạn 1:

- Lập team chuyên viết mảng giáo dục.

- Phân chia từ khóa & lên kế hoạch định hướng nội dung, mainsite từng tháng để đảm bảo thông tin được truyền tải đủ và đúng nhu cầu của người dùng khi search từ khoá.

- Tạo vòng tròn bảo vệ mainsite bằng các site vệ tinh dưới dạng cổng thông tin giáo dục.

- Bổ sung heading và từ khoá khéo léo cho từng page để tránh phá vỡ cấu trúc ban đầu.

2. Giai đoạn 2:

- Set up hệ thống và rải backlink theo số lượng tăng dần để tránh tạo sự phát triển bất thường cho website khi gặp thuật toán Google.

- Kiểm tra Google Webmaster Tool chuyên sâu hơn về kỹ thuật, xử lý các vấn đề trên website (nếu có).

- Cải thiện nội dung chuẩn ngành giáo dục theo feedback của ISP, viết báo chèn từ khoá, lên định hướng nội dung cho site vệ tinh.

3. Giai đoạn 3:

- Phủ bài viết trên các website có UR, DA cao và social network để tăng referring domain uy tín và độ nhận diện thương hiệu.

- Viết bài viết cực chuẩn SEO, đúng intent để lên từ khoá top 10Cải thiện CTA qua từng giai đoạn để tăng conversion.

1. Giai đoạn 1:

- Lập team chuyên viết mảng giáo dục.

- Phân chia từ khóa & lên kế hoạch định hướng nội dung, mainsite từng tháng để đảm bảo thông tin được truyền tải đủ và đúng nhu cầu của người dùng khi search từ khoá.

- Tạo vòng tròn bảo vệ mainsite bằng các site vệ tinh dưới dạng cổng thông tin giáo dục.

- Bổ sung heading và từ khoá khéo léo cho từng page để tránh phá vỡ cấu trúc ban đầu.

2. Giai đoạn 2:

- Set up hệ thống và rải backlink theo số lượng tăng dần để tránh tạo sự phát triển bất thường cho website khi gặp thuật toán Google.

- Kiểm tra Google Webmaster Tool chuyên sâu hơn về kỹ thuật, xử lý các vấn đề trên website (nếu có).

- Cải thiện nội dung chuẩn ngành giáo dục theo feedback của ISP, viết báo chèn từ khoá, lên định hướng nội dung cho site vệ tinh.

3. Giai đoạn 3:

- Phủ bài viết trên các website có UR, DA cao và social network để tăng referring domain uy tín và độ nhận diện thương hiệu.

- Viết bài viết cực chuẩn SEO, đúng intent để lên từ khoá top 10Cải thiện CTA qua từng giai đoạn để tăng conversion.

Thiết kế chiến lược

Chiến lược tối ưu SEO cho ISP

Thiết kế chiến lược
Creative team
No items found.

1. Giai đoạn 1:

- Lập team chuyên viết mảng giáo dục.

- Phân chia từ khóa & lên kế hoạch định hướng nội dung, mainsite từng tháng để đảm bảo thông tin được truyền tải đủ và đúng nhu cầu của người dùng khi search từ khoá.

- Tạo vòng tròn bảo vệ mainsite bằng các site vệ tinh dưới dạng cổng thông tin giáo dục.

- Bổ sung heading và từ khoá khéo léo cho từng page để tránh phá vỡ cấu trúc ban đầu.

2. Giai đoạn 2:

- Set up hệ thống và rải backlink theo số lượng tăng dần để tránh tạo sự phát triển bất thường cho website khi gặp thuật toán Google.

- Kiểm tra Google Webmaster Tool chuyên sâu hơn về kỹ thuật, xử lý các vấn đề trên website (nếu có).

- Cải thiện nội dung chuẩn ngành giáo dục theo feedback của ISP, viết báo chèn từ khoá, lên định hướng nội dung cho site vệ tinh.

3. Giai đoạn 3:

- Phủ bài viết trên các website có UR, DA cao và social network để tăng referring domain uy tín và độ nhận diện thương hiệu.

- Viết bài viết cực chuẩn SEO, đúng intent để lên từ khoá top 10Cải thiện CTA qua từng giai đoạn để tăng conversion.

Chiến lược tối ưu SEO cho ISP

Chiến lược tối ưu SEO cho ISP

Kết quả của dự án

Không chỉ từ khóa, các yếu tố khác trên website cũng có sự chuyển biến tích cực

Không chỉ từ khóa, các yếu tố khác trên website cũng có sự chuyển biến tích cực

Kết quả của dự án

Sau dự án, số backlink đã index của website ISP tăng hơn 1,8K backlinks. Với nỗ lực cải thiện On-page và tăng dần đều tần suất đi link, số từ khoá on top 10 trên website sau dự án tăng hơn 118 từ khoá. DR tăng nhẹ.

Sau dự án, số backlink đã index của website ISP tăng hơn 1,8K backlinks. Với nỗ lực cải thiện On-page và tăng dần đều tần suất đi link, số từ khoá on top 10 trên website sau dự án tăng hơn 118 từ khoá. DR tăng nhẹ.

Kết quả của dự án

Không chỉ từ khóa, các yếu tố khác trên website cũng có sự chuyển biến tích cực

Kết quả của dự án
Creative team
No items found.

Sau dự án, số backlink đã index của website ISP tăng hơn 1,8K backlinks. Với nỗ lực cải thiện On-page và tăng dần đều tần suất đi link, số từ khoá on top 10 trên website sau dự án tăng hơn 118 từ khoá. DR tăng nhẹ.

Không chỉ từ khóa, các yếu tố khác trên website cũng có sự chuyển biến tích cực

Không chỉ từ khóa, các yếu tố khác trên website cũng có sự chuyển biến tích cực

Creative team
No items found.

Creative team
No items found.

Creative team
Front-end Developer
Huyen Dang
UX Design
Phuong Hoang
UI Design
Phuong Hoang
Art Direction
Quan Duong

Explore other projects