UTS - Trường Quốc tế Nam Mỹ

Được thành lập vào năm 2018, Trường Quốc tế Nam Mỹ (UTS) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Giáo dục Văn Lang với uy tín và bề dày kinh nghiệm hơn hai mươi bảy năm trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam.

Khách hàng

UTS

Ngành

Giáo dục

NĂM hoàn thiện
2022 - 2023
Dịch vụ
Dịch vụ SEO on-page
DISCIPLINES
SEO on-page
Link building
Evaluation & report

Như tất cả các dự án giáo dục khác, thực hiện SEO cho một đơn vị giáo dục uy tín như Trường Quốc Tế Nam Mỹ UTS đòi hỏi sự chỉn chu và chính xác trong nội dung, sử dụng câu từ đúng mực và cung cấp các thông tin thật sự cần thiết cho Quý Phụ huynh.

Tham quan Website

VIEW

Xem website khách hàng

Thách thức

Để thực hiện SEO cho UTS, Markdao sẽ đối mặt với các thách thức nào?

Để thực hiện SEO cho UTS, Markdao sẽ đối mặt với các thách thức nào?

Thách thức

Ngành giáo dục luôn là một ngành sôi động với mức độ cạnh tranh cao, đặc biệt là giáo dục chất lượng cao và trường quốc tế. Để có thể nổi bật hơn so với các đối thủ, UTS cần có một website mạnh, một chiến lược nội dung vững vàng và một hệ thống backlink có khả năng support tốt cho chiến lược SEO.

Ngành giáo dục luôn là một ngành sôi động với mức độ cạnh tranh cao, đặc biệt là giáo dục chất lượng cao và trường quốc tế. Để có thể nổi bật hơn so với các đối thủ, UTS cần có một website mạnh, một chiến lược nội dung vững vàng và một hệ thống backlink có khả năng support tốt cho chiến lược SEO.

Thách thức

Để thực hiện SEO cho UTS, Markdao sẽ đối mặt với các thách thức nào?

Thách thức
Creative team
No items found.

Ngành giáo dục luôn là một ngành sôi động với mức độ cạnh tranh cao, đặc biệt là giáo dục chất lượng cao và trường quốc tế. Để có thể nổi bật hơn so với các đối thủ, UTS cần có một website mạnh, một chiến lược nội dung vững vàng và một hệ thống backlink có khả năng support tốt cho chiến lược SEO.

Thách thức

Để thực hiện SEO cho UTS, Markdao sẽ đối mặt với các thách thức nào?

Để thực hiện SEO cho UTS, Markdao sẽ đối mặt với các thách thức nào?

Đánh giá tổng quan

Website UTS có sẵn sàng cho SEO tại thời điểm bắt đầu dự án?

Website UTS có sẵn sàng cho SEO tại thời điểm bắt đầu dự án?

Đánh giá tổng quan

On-page:

UTS chưa thực hiện tốt các yếu tố Onpage (Title, Meta description, Headings, Microformat, Schema,...). Tuy nhiên, một số đối thủ chưa mạnh trong tối ưu On-page (đặc biệt là phần heading và microformat). Đây chính là thời điểm để UTS tăng cơ hội xuất hiện ở vị trí cao hơn trên SERPs, nếu SEO On-page được thực hiện chuẩn.

Off-page:

Do website UTS chưa được tối ưu về từ khoá và nội dung nên chưa có nhiều từ khoá on top 10, và lượng backlink vẫn còn ít so với đối thủ (Vinschool, WASS) → Cần chiến lược SEO tốt trong năm 2021 - 2022 để cải thiện số lượng backlink, lên từ khoá, từ khoá on top sẽ thúc đẩy traffic đến website.


Content:

Số text trên các page của website UTS chưa đủ chuẩn SEO, chưa có từ khoá. Markdao sẽ phối hợp chỉnh sửa lại nội dung chuẩn SEO: thêm text, heading, chèn từ khoá vào. Website UTS nên được cập nhật nội dung blog/tin tức chuẩn SEO hơn, với đa dạng nội dung để cải thiện tần suất xuất hiện của website trên Google → tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng hạng từ khoá.


On-page:

UTS chưa thực hiện tốt các yếu tố Onpage (Title, Meta description, Headings, Microformat, Schema,...). Tuy nhiên, một số đối thủ chưa mạnh trong tối ưu On-page (đặc biệt là phần heading và microformat). Đây chính là thời điểm để UTS tăng cơ hội xuất hiện ở vị trí cao hơn trên SERPs, nếu SEO On-page được thực hiện chuẩn.

Off-page:

Do website UTS chưa được tối ưu về từ khoá và nội dung nên chưa có nhiều từ khoá on top 10, và lượng backlink vẫn còn ít so với đối thủ (Vinschool, WASS) → Cần chiến lược SEO tốt trong năm 2021 - 2022 để cải thiện số lượng backlink, lên từ khoá, từ khoá on top sẽ thúc đẩy traffic đến website.


Content:

Số text trên các page của website UTS chưa đủ chuẩn SEO, chưa có từ khoá. Markdao sẽ phối hợp chỉnh sửa lại nội dung chuẩn SEO: thêm text, heading, chèn từ khoá vào. Website UTS nên được cập nhật nội dung blog/tin tức chuẩn SEO hơn, với đa dạng nội dung để cải thiện tần suất xuất hiện của website trên Google → tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng hạng từ khoá.


Đánh giá tổng quan

Website UTS có sẵn sàng cho SEO tại thời điểm bắt đầu dự án?

Đánh giá tổng quan
Creative team
No items found.

On-page:

UTS chưa thực hiện tốt các yếu tố Onpage (Title, Meta description, Headings, Microformat, Schema,...). Tuy nhiên, một số đối thủ chưa mạnh trong tối ưu On-page (đặc biệt là phần heading và microformat). Đây chính là thời điểm để UTS tăng cơ hội xuất hiện ở vị trí cao hơn trên SERPs, nếu SEO On-page được thực hiện chuẩn.

Off-page:

Do website UTS chưa được tối ưu về từ khoá và nội dung nên chưa có nhiều từ khoá on top 10, và lượng backlink vẫn còn ít so với đối thủ (Vinschool, WASS) → Cần chiến lược SEO tốt trong năm 2021 - 2022 để cải thiện số lượng backlink, lên từ khoá, từ khoá on top sẽ thúc đẩy traffic đến website.


Content:

Số text trên các page của website UTS chưa đủ chuẩn SEO, chưa có từ khoá. Markdao sẽ phối hợp chỉnh sửa lại nội dung chuẩn SEO: thêm text, heading, chèn từ khoá vào. Website UTS nên được cập nhật nội dung blog/tin tức chuẩn SEO hơn, với đa dạng nội dung để cải thiện tần suất xuất hiện của website trên Google → tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng hạng từ khoá.


Đánh giá tổng quan

Website UTS có sẵn sàng cho SEO tại thời điểm bắt đầu dự án?

Website UTS có sẵn sàng cho SEO tại thời điểm bắt đầu dự án?

Chiến lược SEO

Markdao đã thiết kế cho UTS một chiến lược như thế nào?

Markdao đã thiết kế cho UTS một chiến lược như thế nào?

Chiến lược SEO

Giai đoạn 1:
- Thực hiện tối ưu On-page
- Tạo 3 site vệ tinh (1 site cấp 1, 2 site cấp 2)
- Bố trí forum và backlinks
- Kiểm tra/cập nhật SEO Onpage cho website UTS mỗi tháng

Giai đoạn 2:
- Xây dựng hệ thống backlink
- Tiếp tục kiểm tra lỗi trên Google Search Console

Giai đoạn 3:
- Viết bài trên website chính, site vệ tinh và forum
- Xây dựng backlinks
- Kiểm tra/ cập nhật SEO Onpage cho web UTS mỗi tháng


Giai đoạn 1:
- Thực hiện tối ưu On-page
- Tạo 3 site vệ tinh (1 site cấp 1, 2 site cấp 2)
- Bố trí forum và backlinks
- Kiểm tra/cập nhật SEO Onpage cho website UTS mỗi tháng

Giai đoạn 2:
- Xây dựng hệ thống backlink
- Tiếp tục kiểm tra lỗi trên Google Search Console

Giai đoạn 3:
- Viết bài trên website chính, site vệ tinh và forum
- Xây dựng backlinks
- Kiểm tra/ cập nhật SEO Onpage cho web UTS mỗi tháng


Chiến lược SEO

Markdao đã thiết kế cho UTS một chiến lược như thế nào?

Chiến lược SEO
Creative team
No items found.

Giai đoạn 1:
- Thực hiện tối ưu On-page
- Tạo 3 site vệ tinh (1 site cấp 1, 2 site cấp 2)
- Bố trí forum và backlinks
- Kiểm tra/cập nhật SEO Onpage cho website UTS mỗi tháng

Giai đoạn 2:
- Xây dựng hệ thống backlink
- Tiếp tục kiểm tra lỗi trên Google Search Console

Giai đoạn 3:
- Viết bài trên website chính, site vệ tinh và forum
- Xây dựng backlinks
- Kiểm tra/ cập nhật SEO Onpage cho web UTS mỗi tháng


Chiến lược SEO

Markdao đã thiết kế cho UTS một chiến lược như thế nào?

Markdao đã thiết kế cho UTS một chiến lược như thế nào?

Khám phá các dự án khác